Bøtelagt av Nord Pool Spot og NASDAQ OMX

07 jul., 2011

Statkraft Energi AS er bøtelagt med totalt NOK 400.000 av Nord Pool Spot AS og NASDAQ OMX Oslo ASA for brudd på kraftbørsens handelsregler i forbindelse med en feilanmelding i det fysiske kraftmarkedet og påfølgende handler i det finansielle kraftmarkedet 27. oktober 2010.

Vedtakene om bøtene kan leses her:

www.nordpoolspot.com

newsclient.omxgroup.com

Statkraft har gått grundig gjennom anmeldings- og kontrollrutinene og oppdatert sine prosedyrer. Statkraft har valgt å akseptere bøtene.