Statkraft i Tyrkia

28 apr., 2010

Statkraft satser på vannkraft - også i Tyrkia. Da Statkraft i fjor overtok 95 prosent av aksjene i tyrkiske Yesil Enerji, inkluderte det en portefølje på syv mulige vannkraftprosjekter.

To store prosjekter og to mindre skal realiseres i løpet av de nærmeste årene, og vil gi en total produksjon på 1,8 TWh i året.
Cakit er det minste av vannkraftanleggene. Det får en installert kapasitet på 20 MW, som vil bety en årlig produksjon på rundt 100 GWh. På det meste er hundre mann i sving for å ferdigstille anlegget. Fem av dem er ansatt hos Statkraft, mens resten tilhører den lokale entreprenøren Merin.

– Byggingen går fint og vi blir ferdige til avtalt tid, sier Seyhmus Ickale, Statkrafts tyrkiske prosjektleder, mens hans  norske kollega, Snorre Mossing, forteller at Cakit på enkelte områder skiller seg fra lignende anlegg i Norge.
– For det første bygger vi her kanaler i tillegg til tunneler for å føre vannet fra dam til stasjon. Cakit er et typisk elvekraftverk uten magasin, hvor vi tar det vannet vi får. Derfor regner vi med at perioden fra juli til september, som er ganske tørr, vil bli brukt til vedlikehold. Gigawattimene kommer uansett godt med. Tyrkia har over 72 millioner innbyggere og en befolkningsvekst på 1,45 prosent per år.