Stortinget vedtok styrket egenkapital for Statkraft

16 des., 2010

Stortinget vedtok onsdag 15. desember å styrke Statkrafts egenkapital med 14 milliarder kroner.

- Dette vil være den mest omfattende satsingen på fornybar energi noensinne. Det er med glede jeg ser at hele komitéen støtter forslaget. For et så stort selskap er det viktig med kontinuitet, langsiktighet og forutsigbarhet, sa næringsminister Trond Giske da Stortinget behandlet saken som del av nysalderinger i budsjettet.

Forslaget som ble vedtatt ble førstlagt frem av regjeringen 26. november. Statkrafts styreleder var veldig tilfreds med forslaget:
- Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til selskapets strategi. Økt egenkapital gir selskapet mulighet til forsterket satsing både i Norge og i utlandet, sier styreleder Svein Aaser.

Ny egenkapital fra eier muliggjør en investeringsplan på 82 milliarder kroner de neste fem årene.

- Regjeringens forslag vil gi Statkraft styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon, internasjonal vannkraft, vindkraft samt fjernvarme, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.