Stoltenberg på Sima-besøk

28 des., 2010

Statsminister Jens Stoltenberg tok turen til Hardanger og Sima-kraftverk mandag der det ble omvisning i anlegget.

Statsministeren tok helikopterturen fra Oslo over Hardangervidda i strålende solskinn og landet på Kjeåsen der kraftledningene kommer opp fra Sima kraftverk. Der ble han hentet av kraftverkssjef Vidar Riber og ordføreren i Eidfjord, og kjørt ned til kraftverket.

I visningsbygget i Sima ble han møtt av regiondirektør Jan Alne som presenterte noen nøkkeltall fra Norges nest største kraftverk med kapasitet på 1120 MW og en årlig middelproduksjon på ca 3000 GWh.

- Jeg viste også til at det er 30 år siden Sima ble åpnet av daværende statsminister Oddvar Nordlie og at kraftverket har vært besøkt av 400.000 gjester i løpet av denne tiden, sier Alne. Statsministeren fikk også en orientering om Vøringfossen som er en del av Sima-utbyggingen, men som fortsatt kan skilte med å være Norges mest besøkte naturattraksjon.

Lokal verdiskapning

- At Sima-kraftverket bidrar med 110 millioner kroner årlig i form av skatter og avgifter til vertskommunene Eidfjord og Ulvik var noe statsministeren også satte pris på å høre, sier Alne.

Deretter gikk ordet til konsernsjef Atle Neteland i BKK , som ga en analyse av kraftsituasjonen i Bergensregionen og behovet for ny kraftlinje for å avhjelpe flaskehalsperiodene .

Så gikk turen med buss inn i kraftverket og ned på turbindørken der statsministeren fikk ta aggregatene som var i drift i nærmere øyesyn.

Stoltenberg, som kommenterte hvor rent og ryddig det var i kraftverket, fikk til svar av Alne at Statkraft driver vedlikehold inn i evigheten.
- For når det er tomt for olje og gass i Nordsjøen skal vannkraftverkene fortsatt produsere ren og fornybare energi til glede for kommende generasjoner.