Statkraft leverer strømmen til Fjordkraft

13 jan., 2010

Mandag overtok Statkrafts handelsmiljø i Trondheim ansvaret for all fysisk og finansiell krafthandel for sluttbrukerselskapet Fjordkraft. Det betyr at Statkraft sørger for strømmen til alle Fjordkrafts mer enn 410 000 kraftkunder, med et samlet forbruk på over 12 TWh per år. Også de 24 allianseselskapene til Fjordkraft omfattes av avtalen.

For å spisse satsingen på kraftsalg til private og bedrifter, besluttet Fjordkraft i vinter å avvikle krafthandel i egen regi, og heller kjøpe disse tjenestene gjennom en anbudskonkurranse. Konkurransen ble vunnet av Statkrafts handelsmiljø i Trondheim, som siden februar har planlagt overtakelsen av all fysisk og finansiell krafthandel for Fjordkraft. Som en konsekvens av dette er teamet i Trondheim styrket med tre personer, og teller nå ti totalt.

Avtalen innebærer at Statkraft fra og med denne uken dekker inn all fysisk kraft som Fjordkraft-kundene trenger fra dag til dag, samt håndterer prognostisering av forbruket og daglig anmelding til kraftbørsen.

- I tillegg overtok vi 1.mai den løpende finansielle sikringen av alt kraftsalg som Fjordkraft gjør til private husholdninger og til bedrifter. Det betyr at vi nå håndterer all krafthandel og porteføljeforvaltning for Fjordkraft, sier Glenn Grøtheim, leder av krafthandel og porteføljeforvaltning i Trondheim.

Fjordkrafts 24 allianseselskap, som består av mindre energiverk spredt over hele landet, omfattes også av avtalen.

- Det er veldig hyggelig at vi så langt utelukkende har mottatt positive tilbakemeldinger fra disse energiverkene på at Statkraft har kommet inn. Tidligere har Statkraft vært en totalleverandør av handelstjenester til industribedrifter. Med denne avtalen tar vi dette et skritt videre til også å omfatte energiselskaper, basert på den lange erfaringen handelsmiljøet i Trondheim har fra håndteringen av krafthandel på vegne av Trondheim Energi Kraftsalg.

Sluttbrukerselskapet Fjordkraft har store vekstambisjoner og mål om å være Norges mest offensive og kundeorienterte strømleverandør.

- Sentralt i dette arbeidet er spesialisering og arbeidsdeling - der vi bl.a. jager løsninger som sikrer oss de mest kostnadseffektive og beste løsningene markedet kan tilby. Kjøp av krafthandelstjenester fra Statkraft er en slik løsning, sier Gunnar Hovland, viseadministrerende direktør og leder av bedriftsmarkedet i Fjordkraft.