Rehabilitering stanset ved Hakavik kraftstasjon

11 jun., 2010

Statkraft stanset fra torsdag 3.6. til tirsdag 8.6. arbeidene med å sandblåse rørgatene ved Hakavik kraftstasjon i Øvre Eiker, etter at det ble avdekket at manglende sikring kan ha medført lokal forurensing og risiko for arbeiderne som utfører arbeidet på oppdrag fra Statkraft.

- Statkraft ser svært alvorlig på det inntrufne ved Hakavik kraftstasjon og undersøker hva som har skjedd og hvorfor. Arbeidet er nå i gang igjen etter at nødvendige tiltak er gjennomført, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.

Statkraft kommer tilbake med mer informasjon om saken så fort rapporten om det inntrufne foreligger.