NVE anbefaler bygging av Ringedalen kraftverk

13 jan., 2010

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Statkraft Energi AS tillatelse til å bygge Ringedalen kraftverk i Odda kommune, Hordaland. Kraftverket vil bli en del av utbyggingen i Tyssedal og har utløp til Ringedalsvannet.

NVE legger i sin samlede vurdering vekt på at kraftverket vil produsere rundt 54 GWh årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til 2700 husstander. Samtidig vil de negative virkningene bli relativt avgrenset. NVE vurderer utbyggingen med de fastsatte vilkårene til å være akseptable med hensyn til allmenne og private interesser.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre saksbehandlingen, og endelig konsesjonsvedtak er ventet å foreligge om ca et år.

Lesinnstillingen på NVEs nettsider.