Britisk energiminister møtte konsernsjef Chiristian Rynning-Tønnesen

27 aug., 2010

Den britiske energiministeren Charles Hendry har deltatt på ONS messen i Stavanger denne uken. Her har han blant annet diskutert utbyggingen av havbasert vindkraft i Storbritannia, hvor Statkraft er sterkt involvert. Hendry møtte også konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og holdt innlegg på Statkrafts havvindseminar ”Pure energy for more people” onsdag 25. august.

Vind var et veldig populært tema på ONS - det er stort potensiale for utbygging av vindkraft i Europa, og spesielt er det store planer i Storbritannia. Over 30 000 MW er det snakk om, fortalte den britiske energiministeren Charles Hendry da han holdt innlegg på Statkrafts seminar "Pure energy for more people" i dag.

At han ikke bare holdt innlegg på seminaret vårt, men også hadde møte med konsernsjefen vår, er blant annet fordi Statkraft er blant dem som allerede satser i Storbritannia. Vi har allerede en vindpark på land i Wales, og utenfor kysten av Norfolk er fundamentet på plass til en havvindpark vi samarbeider med Statoil om. I tillegg er Statkraft en av fire som skal jobbe med å utvikle vindkraft på Doggerbank.

Christian Rynning-Tønnesen trakk frem fire gode grunner til havvindsatsingen:

  • Gode kommersielle muligheter
  • Muligheten for å opparbeide ny teknologisk kompetanse
  • Utvikle mange nye arbeidsplasser
  • Mulighetene rundt fleksibel kraft som supplerer vindkraft

Det er altså mange gode grunner til å satse på havvind, og når vi tar med at Europa skal øke mengden fornybar energi med 600 TWh i året, hvor halvparten skal komme fra vindkraft skjønner vi at det blir mange vindmølleprosjekter i årene som kommer