Asbjørn Grundt utnevnt til konserndirektør

13 jan., 2010

Med virkning fra 1. april 2010 er Asbjørn Grundt utnevnt til konserndirektør og medlem av konsernledelsen i Statkraft.

Grundt tar over rollen til Jørgen Kildahl som nylig sa opp sin stilling i Statkraft. I sine over 10 år i Statkraft har Asbjørn Grundt hatt ledende stillinger innen energidisponering og handel, og har siden 2008 vært ansvarlig for forretningsenheten Trading og kontinentale operasjoner. Grundt er siv.ing fra NTH og har dessuten en master of management grad fra BI.

-Asbjørn er en svært kompetent leder med betydelig forretningsforståelse og bransjekunnskap. Han har vært helt sentral i oppbyggingen og realiseringen av Statkrafts lønnsomme vekst i Europa og han var en klar kandidat for denne posisjonen, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.