Årsrapport i ny drakt

13 jan., 2010

Statkraft har offentliggjort årsrapporten for 2009 i dag. Denne gang i en versjon spesialdesignet for nettet.

Statkraft har i år lagt om formatet på årsrapporten. Den komplette rapporten med formell regnskapsrapportering samt ledelsens gjennomgang og all tilleggsinformasjon finnes på vår hjemmeside. Den trykte rapporten inneholder kun den lovpålagte rapporteringen, det vil si årsberetning og regnskap samt redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Effektivt og miljøvennlig

- Vi ønsker med dette både å tilgjengeliggjøre informasjonen på en effektiv måte og å redusere miljøpåvirkning og kostnader med mindre bruk av papir, sier IR-ansvarlig, Yngve Frøshaug.

Internett-versjonen er tilgjengelig via våre hjemmesider www.statkraft.no eller direkte på http://arsrapport2009.statkraft.no/ Her finner du også papirversjonen i pdf-format for utskrift.

Du kan også finne rapporten på engelsk via www.statkraft.com.