Årets Elkraftpris til Statkraftansatt

24 apr., 2010

Johan L. Amundsen er tildelt Elkraftprisen for 2009 av Den norske komité for CIGRÉ for sitt arbeid med og kunnskap om generatorer. Den internasjonale prisen henger høyt i det faglige miljøet. – Dette er en viktig anerkjennelse og en stor ære, sier Amundsen.

CIGRÉ er en verdensomspennende faglig organisasjon for store elektriske kraftsystem som ble grunnlagt i 1921 og har hovedsete i Paris. Elkraftprisen ble opprettet i 1990 og tildeles årlig og til en person som har utmerket seg med arbeider av høy faglig kvalitet både teoretisk og praktisk innen området produksjon og overføring av elektrisk kraft. I år går prisen til Chief Engineer Johan L. Amundsen i PGTE, for hans kunnskap om generatorer og bidrag innen CIGRÉ. Prisutdeling finner sted 27. mai i Det Norske Vitenskapsakademi.

- Det er en utrolig hyggelig å få denne anerkjennelse, sier Amundsen som har arbeidet med generatorer i Statkraft siden 1993. Han trekker spesielt frem arbeidet etter Svartisen-havariet i 2006 som en av grunnene til at han er tildelt prisen.
- Aggregatet i Svartisen sto lenge stille mens reparasjoner og utskiftinger pågikk etter havariet som skyldes et spesielt elektromagnetisk fenomen som sterkt skadet den. Mitt arbeid har vært å finne ut av årsakssammenheng og sørge for gjennomføring av tiltak for å hindre gjentakelse, sier Amundsen.

I tillegg til sin tekniske kompetanse og daglige arbeidsplass i Statkraft har Amundsen bidratt ved årlige møter i CIGRÉ og med oppgaver mellom disse.
- Mitt arbeid for CIGRÉ går blant annet ut på å undersøke spesielle problemer internasjonalt som ofte ender opp i retningslinjer eller anbefalinger, kanskje henvendelser for å oppdatere normer, sier Amundsen. Dette får blant andre norske kraftselskaper glede av. Og her har erfaring og kunnskap vært til stor nytte.

Dette er andre gang Statkraft blir tildelt Elkraftprisen. Tidligere Statkraftmedarbeider, Terje Gjengedal, ble tildelt prisen i 2005.

Om Elkraftprisen:

Formålet med Elkraftprisen er å inspirere personer innen det elektrotekniske miljø til å arbeide for norsk deltakelse i utveksling av teknisk kunnskap og erfaring mellom land innenfor CIGRÉ og i annen internasjonal virksomhet på området produksjon og overføring av elektrisk kraft. Målet er å heve norsk kompetanse for å dekke energiforsyningens behov, fremme utvikling av norske industrielle produkter og bidra til at disse oppnår internasjonal anerkjennelse.

Om CIGRÉ

CIGRÉ (International Council on Large Electric Systems) er en frivillig internasjonal organisasjon med allmennyttig formål som har hovedsete i Frankrike. Organisasjonen ble dannet i 1921. Målet til CIGRÉ er å utvikle teknisk kunnskap og å utveksle informasjon mellom alle land på området produksjon og overføring av elektrisk kraft.