"Italia – solkraftmulighetens land"

10 mai, 2010

Matteo Neri, sjef for Statkrafts datterselskaper i Italia, har travle dager der han reiser rundt i de sør-italienske regionene Puglia, Lazio, Molise og Sicilia for å kartlegge og utvikle de beste solkraft prosjektene som Statkraft kan investere i.

- Markedet er i enorm vekst, sier Matteo, der han sitter på Statkrafts sentralkontor i Roma. Det er allerede bygget ut 1100 MW i Italia. Bare i fjor ble det bygget 720 MW, inkludert Statkrafts første solkraftpark Cassale, som nylig passerte sin første produserte gigawatttime.

- Dette er et resultat av kombinasjonen av god solstråling og et godt statlig støttet insentivsystem. Italienske myndigheter har utviklet nye subsidieplaner som vil dekke perioden 2011-2013, og som vil gi grunnlang for bærekraftig vekst i det utbygde kapasiteten, sier Matteo.

- Mange større solkraft prosjekter er under utvikling for 2011 og 2012, og vi ønsker å bruke denne spennende muligheten til å nå det strategiske målet om 75MW i produksjon innen 2012, sier Matteo.