Stilte mannsterke på Hydro 2009

13 jan., 2014

Over 1500 deltagere fra 93 land var samlet i Lyon den 26.-28. oktober til verdens største vannkraft-konferanse. Statkraft var sterkt representert med stand og foredragsholdere.

Fra Statkraft stilte en delegasjon på 22 personer i Lyon - hovedstaden i ”Rhônes-Alpes” regionen - området som representerer kjernen av fransk vannkraftkompetanse – og der Statkraft åpner sitt kontor. Stand og syv foredragsholdere demonstrerte Statkraft-kjernekompetanse og drev profilbygging ved konferansen.

- Hydro 2009 er et viktig arrangement med tanke på erfaringsutveksling med andre vannkraftaktører, men det er også en fin anledning for Statkraft å demonstrere sin styrke på miljø, tekniske ekspertise og innovasjonssiden spesielt med tanke på konkurransen om de franske vannkraftkonsesjonene, sier Karin Seelos, senior Sustainablity Advisor i Statkraft. Seelos ledet sesjonen ”responsible project planning and community involvement” under konferansen.

Konkurrerer om vannkraftkonsesjoner

Denne høsten går startskuddet for en tre års prosess for å fornye alle franske vannkraftkonsesjoner som løper ut i 2012. I den forbindelse var Hydro 2009 en skjønnhetskonkurranse mellom aktører som er interessert i å delta i denne prosessen.

11.500 MW skal fornyes i perioden 2012 og 2030, og kan teoretisk sett skifte eier. Av dette skal 5000 MW fornyes mellom 2012 og 2020. Allerede i 2012 alene skal 1700 MW fornyes gjennom 13 ulike konsesjoner. Det er disse 1700 MW som går ut på anbud nå i høst, og her skal Statkraft være med.

- Konkurransen blir tøff, men Statkraft har alle forutsetninger for å lykkes. Store og dyktige konkurrenter er på banen, men den utfordringen er vi forberedt på, sier Seelos.

Les mer om Hydro 2009 her: http://www.hydropower-dams.com/hd_72_0.htm