Reisende i samfunnsansvar

31 aug., 2009

En av verdens mest erfarne nødhjelpsarbeidere, Halvor Fossum Lauritzsen, er blitt sjef for miljø og samfunnsansvar i SN Power.

Da Halvor Fossum Lauritzsen jobbet som internasjonal nødhjelpskoordinator i Røde Kors, ble han regnet som en av verdens mest erfarne nødhjelpsarbeidere. Gjennom en årrekke har han ledet noen av de største hjelpeorganisasjonene til Røde Kors i land som Iran, Kongo, India, Indonesia og Pakistan. I 2005 ble han hentet av FNs nødhjelpsorganisasjon for å bistå i arbeidet med å reformere FNs humanitære arbeid. I 2008 ble han headhuntet til SN Power.

- Selskapets mål om å være spydspiss innen fornybar energi utenfor Europa, fokuset på etikk og langsiktige eiere, tiltalte meg. Vannkraft er et helt nytt område for min del, og jeg ble også imponert over hvor verdsatt norsk vannkraftekspertise er rundt om i verden. Det står det stor respekt av, sier Lauritzsen.

Som tidligere sjef for det internasjonale Røde Kors’ store nødhjelpsoperasjoner, ofte i konfliktfylte områder, har han en helt annen type ekspertise. Den har han god nytte av i sin nye jobb der han tar hånd om samfunnsansvar i SN Power.
- Ved store humanitære operasjoner er det særlig viktig å kunne lese det politiske bildet i landene man opererer i. Det er en forutsetning for å kunne etablere gode og stabile samarbeidsforhold. Med prosjekter i flere land, som har stor fattigdom og politisk ustabilitet, står SN Power overfor mange av de samme utfordringene, sier Fossum Lauritzsen.

I tillegg til forholdene til nasjonale og regionale myndigheter, har SN Power et tett samarbeid med lokale leverandører, underleverandører og eiere.

- Vi setter som krav at selskapene vi samarbeider med følger samme retningslinjer som oss når det gjelder menneskerettigheter, antikorrupsjon, miljø og behandling av arbeidstakere. Men vi må også ta hensyn til at det er kulturforskjeller. Målet er å finne en felles plattform vi kan arbeide ut fra, uten at det går ut over våre standarder, forteller Fossum Lauritzsen.