På historisk grunn

31 aug., 2009

I dag er det rolige fiskevann som omkranser Laholm Kraftverk. Tidligere var det langt mer dramatisk i området.

På 1200-tallet utkjempet svensker og dansker flere blodige slag om hvilket lands fane som skulle vaie over Lagaholm slott. I dag står Statkrafts kraftverk Laholm på området, rett ved ruinene av slottet. Og kraftverket er majestetisk i sin arkitektur, spesielt det storslagne inngangspartiet som ble bygget i nyklassisk stil på 30-tallet.

Besøkssenter

Kraftverkene som ligger langs elvene Nissan og Lagan og produserer til sammen i overkant av 700 GWh i et gjennomsnittlig år. Det eldste kraftverket i gruppen ble bygd i 1909, mens det nyeste stod ferdig i 1989.

Etter oppussing er nå besøkssentret ved Laholm kraftverk gjenåpnet, og publikum kan selv se hvordan kraftverket fungerer. I denne fotoreportasjen kan du også nyte flotte byggverk i storslått natur!