Mer aktiv ørn på Smøla

08 des., 2009

Tallet på havørnterritorier med aktivitet på Smøla har økt etter at vindparken var ferdig utbygd. Det viser registreringer fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I sommer konstaterte forskerne at det var aktivitet i 61 havørnterritorier på hovedøya og tilgrensende småøyer. Tallet på aktive territorier er det høyeste som er registrert noensinne. Samtidig har tyngdepunktet for hekkingen forskjøvet seg vestover i forhold til vindmølleparken, sier prosjektleder Kjetil Bevanger i NINA.
– Tidligere var tettheten av hekkende ørn størst der vindparken ble anlagt. Etter dette har tettheten avtatt i vindparken, sier han. Den var ferdig utbygd i 2005 med 68 vindmøller.

NINA gjennomfører et større forskningsprosjekt som blant annet skal kartlegge om vindmølleparken virker negativt på havørnbestanden. Hittil er det funnet 28 havørner som er drept i kollisjoner med vindmøller. I år er det funnet syv døde havørner.

Åpner ikke sak mot Norge

Nylig ble det klart at Bernkonvensjonens sekretariat ikke åpner sak mot Norge i forbindelse med vindparken på Smøla og konflikten knyttet til havørn. Saken ble brakt inn for konvensjonen av Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med BirdLife International.

– Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om virkningen av parken på havørnbestanden. Vi er midt i prosjektet, og vet for lite om hvordan den ekstra dødeligheten som skyldes vindmøllene, påvirker den lokale
bestanden, og hva som er normal utvikling. Men det er interessant å merke seg at tyngdepunktet for hekking har flyttet seg ut av parken, og at det er større ungeproduksjon utenfor parken enn det er nær turbinene, sier Bevanger.

Mer om Bernkonvensjonen i egen pressemelding fra Miljøverndepartementet. (Kilde: Adresseavisen)