Fornybar-ekspertenes viktigste møteplass

05 nov., 2009

Statkraft var godt representert med foredragsholdere og stand på NEREC-konferansen om fornybar energi på Lillestrøm 7.-8. oktober. Arrangementet samlet over 1000 deltakere fra 30 land.

Dette er andre gangen konferansen gjennomføres, og i år var det en viktig oppvarming til klimakonferansen i København i desember.Representanter fra myndigheter, interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner, gründere, energiselskap, leverandører og media var tilstede ved konferansen.

Statkrafts deltagelse

Statkraft bidro med foredragsholdere og representanter i flere av programkomiteene og var også tilstede med en stand som opplevde godt besøk.