Åpner norsk kraftverk i Sverige

13 jan., 2009

Mer enn 50 år etter at Sylsjødammen ble bygget har Trondheim Energi Kraft funnet lønnsomhet i å utnytte fallet under dammen, og 15. oktober var det offisiell åpning av Sylsjø kraftverk – på svensk side av riksgrensen.

Tydal-ordfører Kari Slungård fikk æren av å åpne nok et kraftverk i Nea/ Nidelv-vassdraget.  Sylsjø kraftverk ligger på svensk side av riksgrensen, men leverer sine 8,5 GWh per år på strømnettet i Norge, via en kabel ned til Nedalsfoss kraftverk.

De første planene for Sylsjø kraftverk fikk konsesjon fra svenske myndigheter i 1990, mens dagens prosjekt fikk endelig konsesjon i 2005.

Åpningen har vært utsatt i mer enn et halvt år, grunnet problemer med de tekniske leveransene til kraftverket. Takket være ekstraordinær innsats fra egne ansatte i Tydal, er imidlertid problemene løst slik at aggregatet nå er på lufta.

Prosjektet viser hvordan det er mulig å få mer kraft ut av det samme vannet, uten nye, større inngrep. Derfor har også prosjektet vært uvanlig lite kontroversielt, noe ordføreren understreket i sin åpningstale.

Tydal-ordfører Kari Slungård holder åpningstale for Sylsjø kraftverk