Statkraft til klimatoppmøtet

24 sep., 2009

Under det store klimatoppmøtet i København går Statkraft og Bellona sammen om å presentere løsningene på klimautfordringene.

Forhandlingene om en internasjonal klimaavtale kommer til å prege den danske hovedstaden 7.-18. desember. Sammen med Bellona skal Statkraft bidra til at også befolkning og besøkende i København får ta del i en av vår tids viktigste begivenheter.

– For Statkraft er København-konferansen et viktig sted å presentere og diskutere løsninger med politikere, klimaeksperter og medier fra hele verden. Kloden har et problem, og Statkraft skal bidra til å gjøre jobben med å finne løsningene for fremtiden. For oss er det viktig å samarbeide med Bellona som er en viktig premissleverandør til toppmøtet, sier konsernsjef i Statkraft Bård Mikkelsen.

Interaktivt klimabord

Samarbeidsavtalen, som har fått navnet ”101 Solutions”, innebærer at Statkraft og Bellona blir blant hovedaktørene på et stort folkelig arrangement på Rådhuspladsen i København sentrum. En av aktivitetene der vil være et helt nytt databord, hvor folk interaktivt kan sette sammen ulike miljøtiltak og se hva som blir konsekvensene av utslipp og kostnader.

– Vi ønsker å vise fram løsninger på klimakrisen, for å skape håp og mot for verdens politikere og forhandlere, og for å gjøre det umulig å ikke satse fullt på en ambisiøs klimaavtale, sier Frederic Hauge, leder i Bellona. 
– Vi er trygge på Statkrafts ambisjoner. Det er et innovativt selskap, sier Hauge, som er glad for at Statkraft vil være med i en "coalition of willing”, for å fremme et løsningsorientert budskap.

Sentrale møteplasser

I tillegg til deltakelse i København kommunes arrangement og tilstedeværelse på forhandlingssenteret, har Statkraft og Bellona sikret seg sentralt plasserte arenaer i København. En av arenaene er et såkalt ”Green Room” hvor de to organisasjonene, samarbeidspartnere og forhandlingsdelegater kan ha uformelle samtaler.