Fremgang på alle fronter

01 sep., 2009

Med en fremgang på hele 22 plasser fra fjorårets måling er Statkraft en av årets klare vinnere i omdømmeundersøkelsen ”Store norske bedrifter”.

Siden arbeidet med merkevarebygging og profilering startet i 2007 har Statkraft klatret fra 89. til 38. plass. 44 prosent av de spurte har et godt totalinntrykk av selskapet. Det plasserer Statkraft på en 38. plass, opp fra fjorårets 60. plass.

Populær blant unge

Det er i målgruppen 15-24 år Statkraft scorer høyest med 51 prosent. Store kampanjer i massemediene med vektlegging av engasjementer i produksjon av fornybar og ren energi, og viljen til å reagere positivt på slike budskap på grunn av den økende bevisstheten til klimautfordringene forklarer fremgangen, ifølge Synovate, som står bak omdømmeundersøkelsen.

- Årets undersøkelse tyder på at vi har nådd frem med budskapet vårt om ren energi og at det er mulig å se lyst på fremtiden, sier leder for Marketing i Statkraft, Grete Ingeborg Nykkelmo.

- Vi merker dette også i det daglige arbeidet, der vi stadig får hyggelige tilbakemeldinger og god respons på vår kommunikasjon, sier Nykkelmo.

Den årlige profilundersøkelsen kartlegger befolkningens holdninger til i alt 116 store norske bedrifter i 14 ulike bransjer ut ifra totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunnsansvar og moral, økonomi og lønnsomhet og reklame og informasjon.