En ekte solskinnshistorie

22 des., 2009

Statkrafts aller første solpark, Casale, er ferdig, og produserer nå ren, fornybar solkraft til det italienske kraftmarkedet. Dermed kan Statkraft legge til nok en energikilde i porteføljen av fornybar kraftproduksjon.

Solparken befinner seg i Aprilia kommune, seks mil syd for Roma. Anlegget har en installert effekt på 3,3 MW, og kan produsere 4,5 millioner kWh per år. Det er nok til å dekke kraftbehovet i cirka 1200 italienske husholdninger med fornybar energi. Prislappen for prosjektet er på cirka NOK 120 millioner.

Hektisk solhøst

-Vi gleder oss over å ha Casale-prosjektet i havn. Etter en hektisk høst har vi fått alt på plass innenfor både tidsfristen og kostnadsrammen, sier prosjektleder Kari M. Fremme, som sammen med prosjekteier Frederic Grosse har ledet arbeidet med Casale solpark.

Solparken består av nøyaktig 15 444 multi-krystallinske solcellemoduler, montert i parallelle, sydvendte rekker. To omformerstasjoner omgjør likestrømmen fra solcellene til vekselstrøm, før en transformatorstasjon øker spenningen slik at strømmen kan leveres ut på det lokale kraftnettet.

Byggearbeidene startet med planering av området i juli, og montering av stativene for solcellemodulene. De første modulene ankom i september, med påfølgende montering i oktober og november. I midten av desember var alt ferdig koblet, testet og klart til å levere de første kilowattimene med solkraft på nettet.

Arbeidene er utført av Siemens SpA, som har stått ansvarlig for både design, innkjøp og bygging av anlegget, på oppdrag fra Statkraft.