Jump to content Jump to navigation Jump to search
Skilt med Statkraftlogo
Foto: Alexander Hagstadius

Statkrafts logo

Her kan du laste ned Statkrafts logo. Disse filene skal utelukkende brukes i farge.

I Statkrafts digitale profilmanual kan du laste ned øvrige logovarianter og størrelser. Passord og tilgang til profilmanualen får du ved å kontakte Statkrafts kommunikasjonsavdeling på info@statkraft.no.

Kontakt oss