Statkrafts
Lavutslipps-
scenario
2018

Energisektoren står midt i en utvikling med gjennomgripende teknologiske, politiske og markedsmessige endringer. I vårt Lavutslippsscenario presenterer vi et globalt scenario fram mot 2040 der vi analyserer globale og regionale drivkrefter i energimarkedene.

Last ned hele rapporten (.pdf 2,2MB)

Scroll ned for å se høydepunktene
Sol-og vindkraft blir billigere

Vi anslår at 70 prosent av verdens elektrisitetsmiks i 2040 dekkes av fornybare energikilder.

I 2040 vil solkraft bli den største kilden til kraftproduksjon globalt og dekke nesten 30 prosent av produksjonen. Vindkraft vil dekke i overkant av 20 prosent.

2040
Rimelig og ren kraft gir flere tilgang til strøm og elektrifisering blir en viktig klimaløsning.
I 2040 vil elektrisitet dekke over 30% av energiforbruket i bygnings-, industri- og transportsektorene - fra 20% i dag. Rimelig og ren kraft gir flere tilgang til strøm og elektrifisering blir en viktig klimaløsning. 77% av alle personbil salg blir fullelektrisk i 2040.
De energirelaterte klimagassutslippene i 2040 blir rundt 30 prosent lavere enn i dag og energisektoren globalt vil da følge en utslippsbane i tråd med 2-gradersmålet.
Karbonintensiteten i kraftsektoren faller med 80% fram mot 2040 når sol- og vindkraft utkonkurrerer kull- og gasskraft.
Med variabel fornybar kraft, som sol og vind, øker behovet for fleksible løsninger betydelig. Det vil være store nasjonale forskjeller.
I land med mye solkraft, som India, anslås at over 80% av fleksibilitetsbehovet i kraftsektoren vil være knyttet til kortsiktig fleksibilitet innenfor ett døgn. Mange ulike løsninger kan tas i bruk, og det forventes høy konkurranse mellom disse.
I land med mye vindkraft, som Tyskland og UK, anslås behovet for langsiktig fleksibilitet som kan vare over uker, å stå for rundt to tredjedeler av det totale fleksibilitetsbehovet i 2040. For å løse det langsiktige fleksibilitetsbehovet finnes det begrensede muligheter.
I land med mye solkraft, som India, anslås at over 80% av fleksibilitetsbehovet i kraftsektoren vil være knyttet til kortsiktig fleksibilitet innenfor ett døgn. Mange ulike løsninger kan tas i bruk, og det forventes høy konkurranse mellom disse.
I land med mye vindkraft, som Tyskland og UK, anslås behovet for langsiktig fleksibilitet som kan vare over uker, å stå for rundt to tredjedeler av det totale fleksibilitetsbehovet i 2040. For å løse det langsiktige fleksibilitetsbehovet finnes det begrensede muligheter.