Pressemeldinger 2014

 • Al Gore til Statkraft-konferanse

  30.10.2014 14:00 pressemelding

  (Oslo, 30. oktober 2014) Nobelprisvinner og tidligere visepresident i USA, Al Gore, kommer til Oslo i juni 2015 for å delta i markeringen av Statkrafts 120-årsjubileum.

 • Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi

  31.07.2014 09:00 pressemelding

  (Oslo/London, 31. juli 2014) Statkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

 • Grønt lys for Dudgeon havvindpark

  01.07.2014 14:00 pressemelding

  (Oslo, 1. juli 2014) Statoil og Statkraft har besluttet å starte byggingen av Dudgeon havvindpark utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Full produksjon planlegges mot slutten av 2017.

 • Statkraft selger finsk kraftproduksjon

  27.06.2014 08:05 pressemelding

  (Oslo, 27. juni 2014) Statkraft har inngått en avtale med et finsk konsortium om salg av vannkraftvirksomheten i Finland. Statkraft mottar et vederlag på ca. 2,0 milliarder kroner. Regnskapsmessig gevinst er ca. 1,2 milliarder kroner.

 • Södra og Statkraft vil samarbeide om biodrivstoff

  15.05.2014 08:26 pressemelding

  (Lilleaker/Tofte, 15. mai 2014) Statkraft og Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare. Avtalen innebærer at Statkraft vil kjøpe Södra Cell Tofte AS som eier industriområdet for den tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum.

 • Dudgeon får havvindmøller på 6 MW

  13.03.2014 13:11 pressemelding

  Statoil, som er operatør av havvindprosjektet Dudgeon, har inngått to avtaler med Siemens plc om detaljprosjektering, leveranser, montasje, idriftsettelse og service av 67 havvindturbiner til Dudgeon Offshore Wind Farm.

 • Etablerer samarbeid om vindkraft på Fosen

  03.03.2014 12:43 pressemelding

  De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten.

 • Statkraft AS – resultat for fjerde kvartal 2013 - Godt kvartalsresultat

  13.02.2014 12:36 pressemelding

  (Oslo, 13. februar 2014) Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2013 et underliggende drifts-resultat før avskrivninger (EBITDA) på 3843 millioner kroner, som er 326 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Resultat etter skatt endte på 2354 millioner kroner mot -1960 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

 • CFO Jens Bjørn Staff slutter i Statkraft

  06.02.2014 12:45 pressemelding

  (Oslo, 6. februar 2014) Jens Bjørn Staff har sagt opp sin stilling som konserndirektør og CFO i Statkraft. Staff er utnevnt som konserndirektør økonomi og finans i Orkla ASA. Jens Bjørn Staff (46) har siden 2011 vært konserndirektør og CFO med ansvarsområdene økonomi, finans og konsernrevisjon.

 • Klima-initiativ mobiliserer unge ledere

  24.01.2014 12:47 pressemelding

  (Davos/Oslo 24.01.14) Statkraft lanserte i samarbeid med World Economic Forum i dag et initiativ for å mobilisere unge ledere i klimasaken. På lanseringen deltok også det norske kronprinsparet sammen med en rekke unge ledere fra flere land.