Pressemeldinger 2013

 • Statkraft gir Røde Kors i Norge én million kroner til nødhjelpsarbeidet på Filippinene

  12.11.2013 08:00 pressemelding

  (Oslo, 12. november 2013) Statkraft gir én million kroner til nødhjelpsarbeidet etter tyfonen på Filippinene. Pengene blir kanalisert gjennom Røde Kors i Norge som Statkraft har en samarbeidsavtale med. Statkraft har virksomhet i flere land i Asia, deriblant Filippinene gjennom datterselskapet SN Power.

 • Statkraft AS: Forhandlingene om BKK avsluttes

  11.11.2013 08:00 pressemelding

  (Oslo 11.11.2013) Intensjonsavtalen fra 24. januar mellom Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag (SKL), Sognekraft og Statkraft termineres. Det har ikke har vært mulig å bli enige om verdien på aktiva. Arbeidet med å komme frem til en avtale basert på intensjonen om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet, er dermed avsluttet.

 • Statkraft AS – resultat for tredje kvartal 2013 - Solid driftsresultat

  07.11.2013 08:00 pressemelding

  (Oslo, 7. november 2013) Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2013 et underliggende1 drifts-resultat før avskrivninger (EBITDA) på 1867 millioner kroner, som er 614 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -1681 millioner kroner mot 638 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

 • Mer kraft fra nye Haukeli kraftverk

  31.10.2013 08:00 pressemelding

  (Dalen 29.10.2013) Haukeli kraftverk er klar for en ny epoke nærmere seksti år etter at det ble satt i drift første gang. Installert effekt er økt fra 4MW til 4,9MW og det nye kraftverket vil ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på 38GWh.

  Vannkraft
 • Statkrafts første av fire vindparker i Nord-Sverige åpner i dag

  26.09.2013 08:00 pressemelding

  I dag åpner Stamåsen vindpark, den første av fire store vindparker som Statkraft og SCA bygger i Nord-Sverige. Parken består av 26 vindmøller som ventes å produsere ca 200 GWh årlig. Ytterligere tre vindparker, med 160 vindmøller til, er under bygging i samme område.

  Vindkraft
 • Fire vindkraftkonsesjoner i Midt-Norge til SAE Vind

  26.08.2013 08:00 pressemelding

  (Kristiansand, 26. august 2013) Olje- og energidepartementet har gitt SAE Vind endelig konsesjon til fire store vindkraftprosjektprosjekter i Midt-Norge. Samtidig fikk flere andre vindparker og kraftlinjer i regionen konsesjon. Realiseres planene blir utbyggingen det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på flere tiår.

 • Statkraft AS – resultat for andre kvartal 2013 - Godt resultat fra driften

  15.08.2013 08:00 pressemelding

  (Oslo, 15. august 2013) Statkraft oppnådde i andre kvartal 2013 et underliggende1 driftsre-sultat før avskrivninger (EBITDA) på 2555 millioner kroner, som er 190 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -908 millioner kroner mot 2443 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

 • Nytt styremedlem i Statkraft

  27.06.2013 08:00 pressemelding

  (Oslo, 27. juni 2013) Erik Haugane ble i dag valgt som nytt styremedlem i Statkraft.

 • Statkraft og Norfund enige om basis for videre samarbeid innen fornybar energi

  20.06.2013 08:00 pressemelding

  (Oslo, 20. juni 2013) Statkraft og Norfund har signert en avtale med en felles intensjon om å restrukturere og forlenge selskapenes samarbeid innen fornybar energi. Målet er å skape et ledende internasjonalt vannkraftmiljø, basert på eiendeler fra Statkraft, SN Power og Agua Imara.

  Vannkraft
 • Statkraft bygger vannkraftverk i Albania

  17.06.2013 08:00 pressemelding

  (Oslo, 17. juni 2013) Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftprosjektet Devoll i Albania. I første omgang er det besluttet å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë med en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.