Pressemeldinger 2011

 • Statkraft AS – resultat for tredje kvartal 2011 - Stabilt resultat fra driften

  10.11.2011 08:00 pressemelding

  (Oslo, 10. november 2011) Statkraft oppnådde i tredje kvartal et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1751 millioner kroner, sammenlignet med 1830 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Underliggende driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) på 1188 millioner kroner var på linje med fjoråret. Som en følge av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger ble det bokførte resultatet etter skatt -1583 millioner kroner, sammenlignet med 1163 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

 • Statkraft inngår kraftavtale med RHI Normags nye fabrikk på Herøya

  09.11.2011 08:00 pressemelding

  (Oslo, 9. november 2011) Statkraft og RHI Normag AS har inngått en langsiktig kraftavtale til den nye fabrikken for smeltet magnesiumoksid (MgO) som er under bygging på Herøya. I tillegg vil Statkraft levere energiservicetjenester til fabrikken.

 • Smøla vindpark igjen åpen for ferdsel

  04.11.2011 08:00 pressemelding

  Fra og med fredag er Smøla vindpark igjen åpen for alminnelig ferdsel. Av sikkerhetshensyn ble parken midlertidig stengt 11. oktober, da en sprekk ble oppdaget i et av tårnene. Nå er faren for havari avverget, og det er trygt å ferdes i parken igjen.

  Vindkraft
 • Smøla vindpark stengt for ferdsel

  12.10.2011 08:00 pressemelding

  Det er oppdaget en skade i tårnet på en av vindmøllene i den eldste delen av Smøla vindpark. De 20 vindmøllene fra byggetrinn 1 ble umiddelbart stanset for å bli undersøkt fortløpende. I dag er fem av turbinene ferdig kontrollert, funnet uten skader og satt i drift igjen. Vindparken er av sikkerhetshensyn midlertidig stengt for alminnelig ferdsel.

 • Smøla vindpark stengt for ferdsel

  11.10.2011 08:00 pressemelding

  Statkrafts vindpark på Smøla er i dag midlertidig stengt for alminnelig ferdsel av sikkerhetshensyn.

 • Statkraft bygger sitt tredje vannkraftverk i Tyrkia

  16.09.2011 08:00 pressemelding

  Statkraft har besluttet å bygge ut vannkraftverket Cetin i Tyrkia. Kraftverket blir Statkrafts største vannkraftverk utenfor Norge, med en installert effekt på 517 MW. Kraftverket vil i gjennomsnitt produsere 1,4 TWh årlig, tilsvarende strømforbruket i 460 000 tyrkiske hjem. Investeringsrammen for prosjektet er rundt NOK 4 milliarder kroner.

  Vannkraft
 • Statkraft ny eier av Bio Varme

  19.08.2011 08:00 pressemelding

  Statkraft har inngått en avtale med eierne av Bio Varme AS om å kjøpe selskapet. Oppkjøpet styrker Statkrafts ledende posisjon innen fjernvarme i Norge.

 • Tilfredsstillende drift og ekstraordinære nedskrivninger

  18.08.2011 08:00 pressemelding

  (Oslo, 18. august 2011) Statkraft oppnådde i andre kvartal gode resultater fra underliggende drift. Gjennom lavere produksjon, men høyere priser ble underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1822 millioner kroner sammenlignet med 1733 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Som en følge av urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter og nedskrivning av aksjeporteføljen i E.ON AG, ble det bokførte resultatet etter skatt -929 millioner kroner, sammenlignet med 1063 millioner kroner i andre kvartal 2010.

 • Statkraft bygger flere vindparker i Sverige

  18.08.2011 08:00 pressemelding

  (Oslo/Stockholm, 18. august 2011) Statkraft har besluttet å bygge Stamåsen 1 vindpark i Sverige. Fra september vil Statkraft dermed ha to store vindparker under bygging samtidig i Midt-Sverige og styrker dermed sin posisjon som størst i Europa innen fornybar energi. Vindparken etableres i samarbeid med SCA og skal være ferdigstilt med en effekt på 60 MW neste år.

  Vindkraft
 • Statkraft gir fem millioner kroner til klima- og utviklingsprosjekter

  18.08.2011 08:00 pressemelding

  (Oslo, 18. august 2011) Statkraft har besluttet å tildele Kirkens Nødhjelp, Renewable World, Norsk Folkehjelp, Energiråd Innlandet, Grane Næringsutvikling og Ny Ålesund-Symposiet til sammen fem millioner kroner fra Statkraftfondet. Overrekkelsen finner sted i kveld under Statkrafts Energijazz-seminar på Lilleaker i Oslo.