Pressemeldinger 2009

 • Statkraft åpner verdens første saltkraftanlegg

  24.11.2009 08:00 pressemelding

  (Oslo, 24. november 2009) Statkraft åpner i dag verdens første saltkraftanlegg på Tofte i Hurum. Den offisielle åpningen foretas av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

 • 3. kvartal 2009

  12.11.2009 08:00 pressemelding

  (Oslo, 12. november 2009) Statkrafts underliggende resultat før skatt ble 6668 millioner kroner i årets tre første kvartaler (8419 millioner kroner) , og 888 millioner kroner i 3. kvartal (1698 millioner kroner). Underliggende resultat etter skatt ble 3559 millioner kroner hittil i år (5205 millioner kroner), og 233 millioner kroner (693 millioner kroner) i kvartalet. Resultatet er påvirket av at kraftprisene er lavere i år enn i fjor. Konsernet vil nå gjennomføre tiltak for å tilpasse seg svakere markedsutsikter og selskapets kapitalsituasjon.

 • Christian Rynning-Tønnesen ny konsernsjef i Statkraft

  12.11.2009 08:00 pressemelding

  Christian Rynning-Tønnesen er ansatt som ny konsernsjef i Statkraft etter Bård Mikkelsen som skal fratre i henhold til sin ansettelsesavtale.

 • Tata Power velger SN Power som eksklusiv vannkraftpartner

  30.10.2009 08:00 pressemelding

  (Mumbai, 30. oktober) Tata Power, Indias største integrerte private kraftselskap, og SN Power, Norges hurtigvoksende internasjonale selskap innen fornybar energi, undertegnet i dag en samarbeidsavtale om utvikling av felles vannkraftprosjekter i India og Nepal. Dette er første gang Tata Power inngår en slik avtale med et annet vannkraftselskap.

 • Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland

  27.10.2009 08:00 pressemelding

  Norge må ta ledelsen for å sikre best mulig klimateknologi i utviklingslandene. Det mener WWF, LO, Statkraft og Norfund, som foreslår et nytt, norsk initiativ for teknologioverføring foran FNs klimatoppmøte i København.

 • Åpner verdens første saltkraftanlegg

  07.10.2009 08:00 pressemelding

  Tirsdag 24. november åpner Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit verdens første saltkraftprototyp på Tofte utenfor Oslo.

 • Statkraft kjøper åtte solkraftprosjekter fra italienske Solar Utility SpA

  24.09.2009 08:00 pressemelding

  (Hamburg, 24. september 2009) Italienske Solar Utility SpA undertegnet i dag en avtale med Statkraft om salg av åtte byggeklare solkraftprosjekter i Puglia-regionen sør-øst i Italia. Prosjektene har en samlet kapasitet på nesten 20 MW og er et første steg mot en felles ambisjon om å utvikle et kraftsenter for fornybar energi i Italia.

 • Enighet om prinsipper for nettfusjon i Sør-Trøndelag

  16.09.2009 08:00 pressemelding

  (Trondheim, 16. september 2009) Trondheim Energi og TrønderEnergi har i dag blitt enige om prinsipper for en nettfusjon i Sør-Trøndelag. Selskapene vil nå starte kommersielle forhandlinger med felles intensjon om å fusjonere nettselskapene Trondheim Energi Nett og TrønderEnergi Nett.

 • Ny vindkraftkonsesjon i Skottland

  08.09.2009 08:00 pressemelding

  (Oslo, 8. september 2009) Statkraft har fått konsesjon for bygging av et betydelig vindkraftverk i Skottland. Berry Burn Wind Farm kan bli tre ganger større enn vindparken Statkraft er i ferd med å bygge i Wales – og vil kunne forsyne over 43 000 britiske husstander med ren, fornybar energi.

 • Statkraft og skogindustriselskapet Södra skal samarbeide om fornybar energi

  27.08.2009 08:00 pressemelding

  Statkraft og det svenske skogindustriselskapet Södra har inngått en intensjonsavtale om fornybar energi. Avtalen innebærer utvikling av flere investerings- og samarbeidsprosjekter. Dersom alle prosjektene gjennomføres vil det innebære investeringer på cirka 8,5 milliarder kroner.