Nordiske kraftsjefer oppfordrer til en ambisiøs "Green Deal" for Europa

07.11.2019 | nyheter

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Fortums konsernsjef Pekka Lundmark og Vattenfalls konsernsjef Magnus Hall

Fra venstre Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Fortums konsernsjef Pekka Lundmark og Vattenfalls konsernsjef Magnus Hall.

Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer i en felles erklæring EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen og å forankre klimaanøytralitetsmålet for 2050 i europeisk klimarett. Basert på dette må det etableres et veikart for kostnadseffektive utslippsreduksjoner med tilhørende mellomliggende mål for 2030 og 2040.

Konsernsjefene for de tre nordiske kraftselskapene anser karbonprising som nøkkelen for å få til kostnadseffektive utslippsreduksjoner og finansiering av klimatiltak. Deres anbefaling er å la kostnadene for CO2-utslipp bli integrert i prisen på karbonintensive produkter og aktiviteter og på bredere vis bli gjenspeilet i økonomien. Det må også vurderes nærmere å utvide EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser (ETS) til sektorer som oppvarming og kjøling og transport.

I tillegg til utslippsreduksjoner må karbondioksid fjernes fra atmosfæren for å oppnå karbonnøytralitet. Teknologier for fjerning av CO2 bør anerkjennes i lovgivningen og støttes for å oppnå markedsaksept og fremgang.

Fortum, Vattenfall og Statkraft ser elektrifisering som den mest effektive, fleksible og bærekraftige måten å avkarbonisere økonomien på, spesielt innenfor industri, transport, oppvarming og kjøling. Dette kan muliggjøres gjennom å styrke interregionale nettforbindelser, en konkurransedyktig lavkarbonbasert strømforsyning og en fleksibel overføring på tvers av sektorer.

De nordiske kraftsjefene fremhever at det er avgjørende for å lykkes å kunne mestre de økonomiske og sosiale utfordringene ved energiskiftet. For å lykkes må kostnader og fordeler fordeles på en rettferdig måte, og ingen medlemsland, forbrukere eller innbyggere må holdes utenfor.

– Det er ingen vei tilbake til tiden før klimaendringene. Statkraft investerer 100 prosent av sin vekst i fornybar energi og er Europas største produsent av fornybar kraft. Vi oppfordrer til en ambisiøs European Green Deal, og vi er klare til å ta utfordringen. Vi ser frem til å bidra i utformingen av hensiktsmessige tiltak og løsninger i kraftsektoren, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen under et felles nordisk koalisjonsarrangement i Europaparlamentet i Brüssel torsdag.

Komplett erklæring (PDF, engelsk tekst)