Biomasse

Trevirkebasert biomasse.

Som eier i Statkraft Varme er Statkraft involvert i energiproduksjon med trevirkebasert biomasse i Norge og Sverige.

I Tyskland er Statkraft ansvarlige for all drift, inkludert brenselforsyningen, i to deleide biomassedrevne kraftverk.

Det viktigste biobrenselet er brukt trevirke fra byggeplasser og avfallsplasser for kommuner, bedrifter og industri.

Trevirke fanger opp og lagrer CO2 gjennom fotosynteseprosessen. Tilsvarende mengde CO2 frigis under energikonverteringen, og gjør trevirke til et CO2-nøytralt brensel.

Statkraft ser for tiden på flere muligheter i det nordiske fjernvarme- og biomassemarkedet og er svært interessert i forretningsideer for bruk av brukt trevirke.