Energiprodukter og tjenester

Statkraft er en av de største aktørene på det europeiske engrosmarkedet for elektrisitet. I tillegg opererer vi på det finansielle markedet.

  • Område og valuta

    Gjennom Statkraft Financial Energy tilbyr Statkraft en rekke prissikringskontrakter.

  • Råvarekombinasjoner og brenselsikring

    Energiprodukter som olje, gass, kull og kraft kjøpes og selges både fysisk og finansielt.

  • Virtuelle kraftverk og gasslagring

    Statkraft driver aktiv handel med virtuelle kraftverk (VPP) og gasslagringsprodukter med utgangspunkt i selskapets tilstedeværelse i det europeiske kraft markedet, dets kraftverk og aktiva i Norden og kontinental-Europa.

  • El-sertifikat

    Vårt datterselskap Statkraft Financial Energy er en av Sveriges største aktører innen svenske elsertifikater.

  • Kraftsalgsavtaler for småkrafteiere

    Statkraft kan hjelpe med utviklingen av små vind- og vannkraftverk. Vi bidrar til å sikre inntekt i fremtiden for slike prosjekter.

  • Energiservice

    Energiservice er et tjenestetilbud til store industriselskaper, der en rekke oppgaver overlates til Statkraft.

  • Analyse- & rådgivningstjenester

    Statkraft tilbyr analyse, risikostyring, innkjøp og optimaliseringsstrategier innen energihandel.