Portrett av Tone Skuterud

Tone Skuterud

Leder av Konsernrevisjon, Corporate Audit