Jump to content Jump to navigation Jump to search
Detaljbilde av turbinhjul
Foto: Lars Petter Pettersen

Vilde Eriksen Bjerknes

Ansattvalgt styremedlem

Kvinne som smiler

Tidsrom

Styremedlem siden 2014

Bakgrunn

Vilde Eriksen Bjerknes har utdannelse innenfor landbruksvitenskap med mastergrad i miljø- og vannressursledelse ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har vært ansatt i Statkraft siden 2001 og er for tiden Vendor Manager IT, leveranseansvarlig for IT, i forretningsområdet Marked og IT.

Født

1975

Nasjonalitet

Norsk

Kontakt oss