Jump to content Jump to navigation Jump to search
Detaljbilde av turbinhjul
Foto: Lars Petter Pettersen

Anne Harris

Konserndirektør for Finans

Kvinne som smiler

Tidsrom

Medlem av konsernledelsen siden 2019

Ansvarsområder

Finansiell rapportering og regnskap, juridisk, konsernrevisjon, kvalitetssikring av investeringer og transaksjoner, virksomhetsoppfølging og skatt. 

Bakgrunn

Anne Harris kom til Statkraft i 2019 og har bred kompetanse og erfaring i økonomi, endringsledelse og virksomhetsstyring, både nasjonalt og internasjonalt. Før hun begynte i Multiconsult som CFO/konserndirektør Økonomi & Virksomhetsstyring i 2014 hadde hun lederstillinger i Total Norge, Norsk Hydro og Entra Eiendom. Anne Harris er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Født

1960

Nasjonalitet

Norsk

Kontakt oss