Jump to content Jump to navigation Jump to search

Torun Revdal

Leder av Nordic Green Products

Torun Revdal

Torun Revdal leder enheten Nordic Green Products og arbeider med opprinnelsesgarantier for elektrisk kraft i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Kontakt oss