Rune Gjessing

Direktør

Rune Gjessing

Rune Gjessing er direktør i det delvis Statkraft-eide selskapet Silva Green Fuel, som skal prøve ut ny teknologi for å produsere andregenerasjons biodrivstoff av restavfall fra skogsdrift.