Jump to content Jump to navigation Jump to search

Rune Gjessing

Daglig leder

Rune Gjessing

Rune Gjessing er daglig leder i det delvis Statkraft-eide selskapet Silva Green Fuel, som skal prøve ut ny teknologi for å produsere andregenerasjons biodrivstoff av restavfall fra skogsdrift.

Kontakt oss