Jump to content Jump to navigation Jump to search

Pratyush Thakur

Managing Director

Pratyush Thakur

Pratyush Kumar Thakur er administrerende direktør i Statkraft Solar Solutions i India og leder Statkrafts satsing på solenergi i landet.

Kontakt oss