Jump to content Jump to navigation Jump to search

Ole Henrik Hannisdahl

Daglig leder

Ole Henrik Hannisdahl

Ole Henrik Hannisdahl er daglig leder for Grønn Kontakt, en norsk operatør av ladestasjoner for elbil. Selskapet er 96 prosent eid av Statkraft, i tillegg har åtte andre energiselskaper mindre eierposter.

Kontakt oss