Carsten Poppinga

Senior Vice President

Carsten Poppinga

Carsten Poppinga er direktør og leder av Statkrafts enhet Trading & Origination, som er en del av selskapets forretningsområde Marked.