Lars Magnus Günther

Konstituert kommunikasjonsdirektør, Statkraft AS