Ingrid Aune

Sjef for samfunns- og myndighetskontakt, TrønderEnergi