Morten Dæhli Aslesen

Morten jobber i Markedsstrategi og analyse innen forretningsområdet Market Operations.

Fødselsår
1988

Nasjonalitet
Norsk

Utdanning 
- Siviløkonom med spesialisering i Energy, Natural Resources and Environment ved Norges Handelshøyskole
- Bachelor i Nanoteknologi ved Universitetet i Bergen

Erfaring 
- Sommerjobb med IT & Risk Management hos BKK i Bergen, med ansvar for risikorapportering, og oppfølgning av IT-systemer for front-, middle- og back-office funksjoner. 
- Frivillig internship hos Butwal Power Company i Kathmandu, Nepal. Der ledet jeg en analyse av et prosjekt som nærmet seg ferdigstillelse med mål om å lære av erfaringene fra et mislykket prosjekt.
- DNV GL’s sommerprosjekt 2015 hvor vi utviklet et konsept for hydrogenproduksjon ved hjelp av fornybar energi i Japan
- Masteroppgave om teknisk-økonomisk optimalisering av hybride energisystemer.

Hvilken enhet jobber du for?
Markedsstrategi og analyse, som er ansvarlig for langtidsprognoser og strategisk analyse av energimarkeder.

Hvilke rotasjoner skal du ha som trainee?
Min første rotasjon har vært på Lilleaker i Oslo i Nordic Energy Management. Arbeidet her går ut på korttids- og mellomlange prognoser for det nordiske markedet. Den andre rotasjonen er planlagt hos middle-office her i Oslo hvor jeg skal jobbe med risikorapportering for selskapets finansielle porteføljer. Etter det, skal jeg tilbringe 6 måneder på Düsseldorf kontoret der jeg vil være en del av teamet som jobber med algoritmer, automatisering og analyse. Siste rotasjonen er fortsatt under vurdering. 

Hva gjorde at du ønsket å arbeide for Statkraft?
Den viktigste faktoren når jeg søker for en potensiell arbeidsgiver er å finne et arbeid har en betydning for miljøet. Statkraft er en høyt respektert aktør i bransjen, og største leverandør av fornybar energi i Europa. Statkraft gir meg muligheten til å jobbe med og lære av noen av de beste analytikerne i bransjen, og er på mange måter den ideelle arbeidsgiver for meg.