Sondre Heen Brovold

Portrett av Sondre Heen Brovold

Sondre Heen Brovold jobber i Market Nordic.

Navn

Sondre Heen Brovold

Nasjonalitet

Norsk

Utdanning

MSc Energi og miljø fra NTNU

Erfaring

Sommerjobber hos Hydro, Alstom og Rauma Energi

Hvilken enhet jobber du i?

Market Nordic

Hvilke rotasjoner skal du ha som trainee?

Min første rotasjon er på kraftsentralen i Oslo, hvor jeg arbeider med energidisponering og produksjonsplanlegging av alle kraftverkene i Norge og Sverige. Neste halvår skal jeg jobbe med markedsanalyser av det nordiske kraftmarkedet. Tredje og fjerde rotasjoner er ikke bestemt, men en av rotasjonene vil være på kontoret i Düsseldorf.

Hva gjorde at du ønsket å arbeide for Statkraft?

Hovedårsaken til at jeg valgte energiområdet var ønsket om å jobbe med fornybar energi. Statkraft er ledende på dette feltet, og var derfor en veldig attraktiv arbeidsgiver for meg. Stillingen var særskilt interessant da jeg ønsket å få en dypere kunnskap om kraftsystemet og kraftmarkedene i Norden.  Traineeprogrammet gir i tillegg muligheten til å bli kjent med flere deler av selskapet, og det gjorde at programmet var spesielt interessant. Alle endringene som skjer i energibransjen gjør at forretningsområdet jeg jobber i er veldig spennende.