Agnethe Hoff Finnøy

Portrett av Agnethe Hoff Finnøy

Agnethe Hoff Finnøy jobber i Civil and Environment teamet i forretningsområdet Power Generation.

Navn

Agnethe Hoff Finnøy                      

Nasjonalitet

Norsk                                   

Utdanning

MSc Ingeniørgeologi og bergmekanikk, fra NTNU

Erfaring

Sommerjobber hos Skanska og Norsk Stein AS

Hvilken enhet jobber du i?

Civil and Environment teamet i forretningsområdet Power Generation.

Hvilke rotasjoner skal du ha som trainee?

Min første rotasjon er i Civil og Environment teamet i Oslo. Deretter er det planlagt at jeg skal til regionskontoret i Gaupne (region midt-Norge), til regionskontoret for region nord i Narvik, og til International Hydropower enheten i Oslo.                                                                            

Hva gjorde at du ønsket å arbeide for Statkraft?

Statkraft gir meg muligheten til å jobbe med interessante prosjekter og utvikle meg innenfor mitt fagfelt. Jeg synes også det er inspirerende å jobbe med fornybar energi. Før jeg begynte hos Statkraft syntes jeg det virket som om det var et bra arbeidsmiljø, og det inntrykket har blitt bekreftet.