Sommerprosjekt

Statkrafts sommerprosjekt er en spennende utfordring. Du får jobbe med viktige problemstillinger, samtidig som du blir kjent med Statkraft som en fremtidig arbeidsgiver. Du får jobbe med viktige temaer som vil gi deg en innsikt i fremtidens utfordringer innen fornybar energi og du blir ledet av en gruppe av ekspertise som støtter deg med riktig kompetanse.

Sommerprosjektet er et viktig initiativ som Statkraft arrangerer hvert år. Det velges 6-8 kandidater fra ulike land, universiteter og studieretninger som vil samarbeide som et team, veiledet av en prosjektleder og av flere av våre eksperter for en periode på 8 uker. Resultatet av prosjektet blir presentert for konsernledelsen og deles med hele organisasjonen ved slutten av perioden.

Det første sommerprosjektet ble gjennomført sommeren 2003, og siden har prosjektet vært svært populær blant student målgrupper på både norske og internasjonale universiteter.

Vi mener at dette er en flott mulighet til å styrke Statkrafts posisjon som en attraktiv arbeidsgiver samt gi muligheten til fremtidige talenter til å lære mer om hvordan det er å jobbe i et mangfoldig team som løser komplekse og langsiktige energi- og klimautfordringer.

Fjorårets tema var "Future Ways of Working". Vi fikk i underkant av 300 søkere på under to uker, der 7 motiverte og kvalifiserte studenter fra Hong Kong, Tyskland, og Norge, fikk muligheten til å jobbe på dette utfordrende og spennende prosjektet. Deres bakgrunn varierer innen organisasjonspsykologi, industriell økonomi, bærekraftig arkitektur, business, innovasjon og ledelse.

 

I 2018 hadde Statkraft for første gang gleden av å arrangere to sommerprosjekt, hvor det andre prosjektet jobbet med "Setting the Climate Agenda". 5 engasjerte studenter med ulik studiebakgrunn jobbet med å se på hvordan Statkraft kan engasjere samfunnet til å ta en mer aktiv rolle i klimadebatten. Studentene jobbet med denne problemstillingen i fem uker, før de presenterte sin løsning foran konsernledelsen og resten av organisasjonen.

For mer informasjon om teamet og deres erfaringer under sommerprosjektet, følg deres blogg her

For mer informasjon om ledige stillinger hos oss, sjekk gjerne linken her.  

Tidligere prosjekter

 • 2018: Future Ways of Working & Setting the Climate Agenda
 • 2017: Digitalization in Energy Markets
 • 2016: Sustainable cities
 • 2015: Market-based Support schemes for renewables
 • 2014: Future development of energy systems: a case of battery storage
 • 2013: Future Development of Solar Power within Europe’s Energy System
 • 2012: Vindkraftens rolle i Europas fremtidige kraftsystem. Statkraft har ambisjoner om vekst innenfor vindkraft, og er allerede kommet et godt stykke på vei. Statkraft har i dag vindkraftprosjekter i Norge, Sverige og UK, både på land og til havs.
 • 2011: Statkraft og SN Power har en portfolie av kraftverk og kontorer i Filippinene, Chile, Peru, India, Brasil og Laos, med planer om ytterligere utvidelser. Prosjektet innbar både litteraturstudier, feltarbeid, og benyttelse av intern kompetanse i Statkraft og SN Power.
 • 2010: Sommerprosjektet 2010 skulle utføre en omfattende analyse av de største europeiske kraftselskapene samt av kraftselskaper i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia hvor Statkraft har aktiviteter.
 • 2009: Statkraft satser på fornybar energi i Europa, og ønsket å vurdere mulighetene for en satsning på småskala vannkraftverk i flere europeiske land. Studentene vurderte tekniske, økonomiske og regulatoriske vilkår for en slik satsning.
 • 2008: Rehabiliteringsstrategi for Nore-verket
 • 2007: Den fjerne vendingen (Last ned rapport nederst på siden)
 • 2006: Utarbeide rehabiliteringsstrategi for Røsåga-vassdraget i Nord-Norge
 • 2005: Evaluere de forandringer og muligheter EUs vekst fra 15 til 25 medlemsland ville innebære i Statkraft
 • 2004: Vurdere ny kraftproduksjon i Finnmark
 • 2003: Vurdere de økonomiske, tekniske og miljømessige sidene ved Statkrafts kraftverk i Høyanger