Sommerprosjekt

Summer project team 2019

Omsett din kunnskap til praksis i åtte uker på sommerprosjekt hos Europas største leverandør av fornybar energi. Bli med på sommerprosjektet og bidra til å løse de globale klima utfordringene.

Vi har æren av å tilby et årlig sommerprosjekt – en givende og spennende utfordring over åtte uker hvor du vil få muligheten til å jobbe med aktuelle og viktige tema. Slik kan du tilnærme deg fremtidige utfordringer innen fornybar energi, dekarborisering og elektrifisering. Videre vil prosjektet by på en bratt læringskurve og en mulighet til å opparbeide ferdigheter som gjør deg bedre rustet til arbeidslivet.

Hvordan er det organisert?
Hvert år rekrutterer vi seks til åtte kandidater med ulik akademisk og kulturell bakgrunn fra både norske og internasjonale utdanningsinstitusjoner. Med tett oppfølging fra våre mentorer, jobber teamet sammen i åtte uker. Mot slutten av perioden får gruppen presentere prosjektets resultat til hele organisasjonen og ikke minst konsernledelsen.

Sommerprosjektet 2019
I sommerprosjektet 2019, «Powering a Green India», ble studentene bedt om å utvikle forretningsideer som ville gjøre Statkraft til en signifikant energiaktør i India innen 2025. Nøkkelspørsmålet var:

Hvordan vil energimarkedet se ut i India i 2025 og hvordan skal Statkraft forberede seg og bli klare for dette?   

Blant 375 søkere, valgte vi ut åtte talentfulle og motiverte studenter fra Tyskland, India, Italia og Norge. Studentene arbeidet agilt både fra hovedkvarteret i Oslo og Statkrafts kontorer i India. Det var en forfriskende blanding av akademiske bakgrunner, som for eksempel ingeniørstudium i fornybar energi, industriell økonomi og teknologiledelse, samt økonomi og administrasjon. Som avslutning på prosjektet presenterte studentene sine funn og ideer til konsernledelsen og resten av organisasjonen.

For mer informasjon om hva siste gruppe holdt på med, sjekk deres blogg her

Hvordan søke?
Neste sommerprosjekt vil bli annonsert i februar/mars 2020. Hvis du ønsker å bli varslet når sommerprosjektet publiseres, kan du registrere deg her eller følge oss på Facebook, Linkedin og Instagram for oppdateringer.

Tidligere prosjekter

 • 2018: Future Ways of Working & Setting the Climate Agenda
 • 2017: Digitalization in Energy Markets
 • 2016: Sustainable cities
 • 2015: Market-based Support schemes for renewables
 • 2014: Future development of energy systems: a case of battery storage
 • 2013: Future Development of Solar Power within Europe’s Energy System
 • 2012: Vindkraftens rolle i Europas fremtidige kraftsystem. Statkraft har ambisjoner om vekst innenfor vindkraft, og er allerede kommet et godt stykke på vei. Statkraft har i dag vindkraftprosjekter i Norge, Sverige og UK, både på land og til havs.
 • 2011: Statkraft og SN Power har en portfolie av kraftverk og kontorer i Filippinene, Chile, Peru, India, Brasil og Laos, med planer om ytterligere utvidelser. Prosjektet innbar både litteraturstudier, feltarbeid, og benyttelse av intern kompetanse i Statkraft og SN Power.
 • 2010: Sommerprosjektet 2010 skulle utføre en omfattende analyse av de største europeiske kraftselskapene samt av kraftselskaper i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia hvor Statkraft har aktiviteter.
 • 2009: Statkraft satser på fornybar energi i Europa, og ønsket å vurdere mulighetene for en satsning på småskala vannkraftverk i flere europeiske land. Studentene vurderte tekniske, økonomiske og regulatoriske vilkår for en slik satsning.
 • 2008: Rehabiliteringsstrategi for Nore-verket
 • 2007: Den fjerne vendingen (Last ned rapport nederst på siden)
 • 2006: Utarbeide rehabiliteringsstrategi for Røsåga-vassdraget i Nord-Norge
 • 2005: Evaluere de forandringer og muligheter EUs vekst fra 15 til 25 medlemsland ville innebære i Statkraft
 • 2004: Vurdere ny kraftproduksjon i Finnmark
 • 2003: Vurdere de økonomiske, tekniske og miljømessige sidene ved Statkrafts kraftverk i Høyanger