Master- og diplomoppgave

Bidra, samarbeide og lære

Statkraft har en stor interesse for utvikling og innovasjon. Det innebærer blant annet at vi gjerne støtter med veiledning og informasjon til studenter som er spesielt interesserte i ren energi.

Hvis du ønsker å skrive en masteroppgave i samarbeid med Statkraft, bør du velge et tema som er relevant for våre strategiske satsingsområder innenfor energisektoren.

For å bli vurdert, må du ha en faglig akademisk veileder ved universitetet som dekker alle de faglige forutsetningene da du skal finne ut hovedtemaet på selve oppgaven. Du må samtidig redegjøre for hvorfor et samarbeid med Statkraft kan være fruktbart for begge parter. Send inn søknaden sammen med din CV og karakterutskrifter slik at vi kan vurdere forslaget internt.