Jump to content Jump to navigation Jump to search

Hanna Marie Løkken

Hanna Marie jobber med anskaffelsessystemer og -prosesser i enheten Group Procurement.

Jente som smiler

Født
1994

Nasjonalitet
Norsk

Hva fikk deg til å søke trainee-programmet?
Jeg visste jeg vlle tilbake til Statkraft etter å ha hatt et internship der tidligere. Internshipet ga meg innblikk i bransjen for fornybar energi og hvordan en anskaffelsesenhet i et stort selskap fungerer. Det syntes jeg var veldig interessant, og jeg ble glad da en stilling i Group Procurement ble utlyst som en del av det internasjonale trainee-programmet 2019/2020. Jeg bare måtte søke!

Hvordan vil ditt trainee-program se ut?
Min første rotasjon i trainee-programmet vil være i Group Procurement. Forhåpentligvis får jeg anledning til å bli kjent med alle de tre underenhetene, henholdsvis "Anskaffelsessystemer og prosesser", "Kategoriledelse" og "Prosjektanskaffelser". De to resterende rotasjonene er per i dag ikke avklart, men jeg ser frem til å lære mer om andre deler av Statkraft.

Hva gjorde du før trainee-programmet?
Jeg har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Innlandet. Deretter tok jeg en mastergrad i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI, med fordypning i logistikk, drift og ledelse av verdikjeder. Som en del av mastergraden hadde jeg muligheten til å tilbringe to måneder som praktikant i Statkrafts konsernenhet for anskaffelser.

Hva har overrasket deg mest etter at du begynte som trainee?
Det overrasket meg hvor interessert alle ansatte er i å bli kjent med traineene. De er genuint nysgjerrige på trainee-programmet og mine rotasjoner. I tillegg er de ivrige etter å få meg til å lære så mye som mulig gjennom dette første året i Statkraft.

Er det noe annet du ønsker at andre potensielle kandidater skal vite?
Etter at jeg startet trainee-programmet, har jeg oppdaget hvilken unik mulighet dette gir for personlig utvikling. Gjennom året har traineene forskjellige rotasjoner som er skreddersydd til dine egne interesser og din fremtidige stilling etter fullført trainee-program.Les mer om de andre traineene våre

Kontakt oss