Landskap

All energiproduksjon i stor skala har innvirkning på miljøet. For eksempel kan installasjoner være svært synlige i landskapet, eller det kan være fare for å påvirke uberørt natur eller habitater for truede arter.

Våre installasjoner, for eksempel dammer, veier og vindturbiner, har ikke bare innvirkning på bruken av landområder og på miljøet, den har også en visuell effekt, særlig knyttet til landskap og friluftsliv. Vårt mål er å reetablere steinbrudd, fyllinger og deponier så nær opptil sin naturlige tilstand som mulig. Vi har deltatt i flere forskningsprosjekter for å finne løsninger på beste praksis for revegetering, samt å utvikle den optimale frøkombinasjonen for spesifikke naturområder der det er nødvendig.