Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landskap

All energiproduksjon i stor skala har innvirkning på miljøet. For eksempel kan installasjoner være svært synlige i landskapet, eller det kan være fare for å påvirke uberørt natur eller habitater for truede arter.

Våre installasjoner, for eksempel dammer, veier og vindturbiner, har ikke bare innvirkning på bruken av landområder og på miljøet, den har også en visuell effekt, særlig knyttet til landskap og friluftsliv. Vårt mål er å reetablere steinbrudd, fyllinger og deponier så nær opptil sin naturlige tilstand som mulig. Vi har deltatt i flere forskningsprosjekter for å finne løsninger på beste praksis for revegetering, samt å utvikle den optimale frøkombinasjonen for spesifikke naturområder der det er nødvendig.