Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Laksens gyting

Statkraft setter ut rogn, ungfisk og større fisk, samt bidrar til å forbedre fiskehabitater og gyteområder. I Norge er det langsiktige målet å oppnå selvrekrutterende fiskebestander, der dette er mulig.

Røssåga vannkraftverk ble nylig rehabilitert, og da ble en 650 meter lang strekning av elven gjenopprettet. Ikke bare fikk laksen bedre gyteplasser, men et tidligere utilgjengelig område ble åpnet for turgåere igjen. Etter rehabiliteringen er det registrert en bedring på 40 prosent i gytefrekvensen for laks.Relatert innhold