Laksens gyting

Statkraft setter ut rogn, ungfisk og større fisk, samt bidrar til å forbedre fiskehabitater og gyteområder. I Norge er det langsiktige målet å oppnå selvrekrutterende fiskebestander, der dette er mulig.

Røssåga vannkraftverk ble nylig rehabilitert, og da ble en 650 meter lang strekning av elven gjenopprettet. Ikke bare fikk laksen bedre gyteplasser, men et tidligere utilgjengelig område ble åpnet for turgåere igjen. Etter rehabiliteringen er det registrert en bedring på 40 prosent i gytefrekvensen for laks.Relatert innhold