Investeringer i lokalsamfunn

Målet med våre lokale utviklingsprogrammer er å redusere de negative virkningene vår virksomhet kan ha, og samtidig sørge for at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnene.

Vi jobber med mange ulike tiltak for samfunnsutvikling i landene der vi har virksomheter.

Et eksempel er Chile, der vi samarbeidet med opplæringssenteret INACAP og Chiles teknologiske universitet for å gi 40 innbyggere i lokalsamfunnet opplæring i vedlikehold av installasjoner. Våre tiltak er rettet mot jordbruk, forbedret markedsadgang, støtte til helsekampanjer, støtte til utdanning og lederopplæring.Relatert innhold