Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Investeringer i lokalsamfunn

Målet med våre lokale utviklingsprogrammer er å redusere de negative virkningene vår virksomhet kan ha, og samtidig sørge for at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnene.

Vi jobber med mange ulike tiltak for samfunnsutvikling i landene der vi har virksomheter.

Et eksempel er Chile, der vi samarbeidet med opplæringssenteret INACAP og Chiles teknologiske universitet for å gi 40 innbyggere i lokalsamfunnet opplæring i vedlikehold av installasjoner. Våre tiltak er rettet mot jordbruk, forbedret markedsadgang, støtte til helsekampanjer, støtte til utdanning og lederopplæring.Relatert innhold