Forfallsprofil

Forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld er angitt i NOK millioner kroner.

  Debt in Statkraft SF (back-to-back) Debt in Statkraft AS Commercial papers Debt in subsidiaries Total
2018 0 1878 0 301 2179
2019 400 5566 0 334 6300
2020 0 3000 0 212 3212
2021 0 800 0 296 1096
2022 0 7946 0 216 8162
2023 0 4920 0 173 5093
2024 0 0 0 181 181
2025 0 5370 0 189 5559
2026 0 0 0 175 175
2027 0 300 0 149 449
>2028 0 4920 0 490 5410

Per 31. desember 2017