Forfallsprofil

Forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld er angitt i NOK millioner kroner.

  Debt in Statkraft SF (back-to-back) Debt in Statkraft AS Commercial papers Debt in subsidiaries Total
2018 0 0 0 71 71
2019 400 3 495 0 294 4 188
2020 0 3 000 0 176 3 176
2021 0 800 0 614 1 414
2022 0 7 750 0 183 7 932
2023 0 4 733 0 156 4 889
2024 0 0 0 165 165
2025 0 5 183 0 170 5 354
2026 0 0 0 156 156
2027 0 300 0 133 433
>2028 0 4 733 0 480 5 213

Per 30. september 2018