Forfallsprofil

Forfallsprofilen for konsernets rentebærende gjeld er angitt i NOK millioner kroner.

  Debt in Statkraft SF (back-to-back) Debt in Statkraft AS Commercial papers Debt in subsidiaries Total
2019 400 0 0 71 471
2020 0 2 445 0 181 2 626
2021 0 800 0 1 113 1 913
2022 0 7 973 0 348 8 321
2023 0 4 948 0 318 5 266
2024 0 0 0 159 159
2025 0 5 398 0 172 5 570
2026 0 0 0 167 167
2027 0 300 0 139 439
2028 0 0 0 75 75
>2029 0 4 948 0 0 4 948

Per 30. september 2019